Quy định:

  1. Website hay Blog này được viết dựa theo sự hiểu biết của từng tác giả, có thể đúng và có thể sai.
  2. Website hay Blog này không chịu bất cứ trách nhiệm nào, Chúng tôi chỉ viết dựa theo quan điểm của chúng tôi. Bạn chỉ đọc và tham khảo.
  3. Website hay Blog này không kêu gọi đầu tư, mọi thông tin chỉ mang tích chất tham khảo và chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm liên quan đến đầu tư của bạn.
  4. Chúng tôi tiếp tục và bổ sung các quy định phù hợp trong tương lai.