Quy định Blog Chiasetatca.net

Quy định:

  1. Mình không phải chuyên gia những kiến thức mình chia sẻ dựa theo sự học hỏi và trải nghiệm của mình.
  2. Bạn có thể thích hay không thích cách chia sẻ của mình, vì mình chia sẻ theo cách mình hiểu, mình làm chứ không phải đi gom kiến thức rồi viết theo kiểu cao siêu, cứ xem mình như một người hướng dẫn và ai cũng có khuyết điểm, bạn có thể nghe và có sự chọn lọc.
  3. Những gì mình đầu tư không phải kêu gọi hay bảo bạn đầu tư, mình đầu tư hay làm các phương pháp kiếm tiền không kêu gọi hay bắt buộc, bạn phải tìm hiểu so sánh xem nó có hợp lý hay không trước khi hành động.
Home
Blog
Đặc biệt
Giới thiệu
Nhận các hướng dẫn riêng tư

Đăng ký để xem được các nội dung riêng tư và không công khai.

Theo dõi

Theo dõi riêng tư, bạn có thể huỷ theo dõi bất cứ lúc nào.