• Chia sẻ thu nhập riêng tư: Bạn cần theo dõi trên kênh Telegram (Riêng tư).
  • Chia sẻ thu nhập siêu riêng tư: Chi tiết đầy đủ hơn và nhiều nguồn hơn (Phải được sự đồng ý của Đình Lăng).
    Bạn cần kết bạn hoặc tham gia Group với Đình Lăng và phải được Đình Lăng chấp nhận mới có thể xem được.

Chia sẻ thu nhập riêng tư

Telegram

Chia sẻ thu nhập siêu riêng tư

Zalo