Làm như thế nào để kiếm tiền với youtube nước ngoài?

Cuốn ebook chia sẻ thực tế về con đường kiếm tiền youtube nước ngoài và một sô kinh nghiệm trong quá trình làm youtube.


Một số chia sẻ của tôi

Một số bài chia sẻ về làm youtube

Một số bài viết về thu nhập thụ động và internet marketing

Một vài thông tin về tác giả


Tôi là Đình Lăng,  Hành trình của tôi bắt đầu từ năm 2014, khi tôi từ bỏ con đường đại học và tìm một hướng đi mới, tôi đã đi làm ở một hãng điện tử được 7 tháng và bán thời gian quý báu một đời người để đổi lấy tiền.

Trong quá trình đi làm tôi rất khó khăn về vấn đề tài chính và thời gian, đó cũng chính là động lực giúp tôi học tập và khám phá ra trong cuộc sống này có hàng trăm phương pháp tạo ra thu nhập thụ động khác nhau thay vì đi làm công hoặc mở cửu hàng làm tư như tôi từng nghĩ trước đây. (Xem thêm)

Đình lăng - Founder

(Chiasetatcanet - Smart Passive Income)