Một vài thông tin về Đình Lăng

Mình là Đình Lăng, công việc hiện tại của mình là khám phá và triển khai những phương pháp mạng lại nguồn thu nhập thụ động trên mạng. 

Hiện tại mình đang triển khai Affiliate Marketing cho hầu hết các Affiliate Network uy tín và Affiliate Program cho các Service và Tools. Bằng các chiến lược do mình tự nghiên cứu và áp dụng những mô hình của những người thành công khác.  

Mình không từ nhận mình là chuyên gia trong bất kỳ lĩnh vực nào.
Điều quan trọng khi bạn đọc blog của mình bạn sẽ thấy được sự trải nghiệm và kết quả thực tế của cá nhân mình.

>