ABOUT

CHIASETATCA.NET tập trung vào việc Chia sẻ các kiến thức mà tác giả Đình Lăng đã học được và áp dụng trở thành Triệu phú đô la, mặc dù sinh ra lớn lên tại một vùng quê miền núi nơi mà tỉ lệ tiếp cận Internet và kiến thức còn hạn chế và không được gia đình và bạn bè ủng hộ.

SÁCH

ĐẠI HỌC

CUỘC SỐNG

Tôi đã học được rất nhiều kiến thức bởi rất nhiều người tài năng trên thế giới và tôi nhận thấy Người Việt rất thông minh, nhưng còn rất hạn chế trong việc tiếp thu các kiến thức trên môi trường internet và đó là lý do tôi chia sẻ các kiến thức này, bởi vì tôi cũng như bao Người Việt đó là khát vọng vì một Việt Nam Thịnh Vượng.
Tôi và bạn hãy cùng giúp Việt Nam thịnh vượng.
Đình Lăng
CEO CHIASETATCA.NET

Hey, you Chào bạn Hello

Hướng dẫn Pro

Cuộc sống