Thực tế 


Một vài thông tin về Đình Lăng

Tôi là Đình Lăng, công việc hiện tại của tôi là xây dựng những nguồn thu nhập thụ động qua AFFILIATE MARKETING từ video trên youtube mà tôi gọi là Video Affiliate và triển khai các chiến lược thu hút traffic và tiến hành tiếp thị sản phẩm. 

Hiện tại tôi đang triển khai Affiliate marketing cho hầu hết các Affiliate Network uy tín và Affiliate Program cho các Service và Tools.  

Tôi không từ nhận mình là chuyên gia trong bất kỳ lĩnh vực nào.
Điều quan trọng khi bạn đọc blog của tôi bạn sẽ thấy được sự trải nghiệm và kết quả thực tế của cá nhân tôi.

>