Câu chuyện của tôi

CHIASETATCA.NET tập trung vào việc Chia sẻ các kiến thức mà tác giả Đình Lăng đã học được và áp dụng trở thành Triệu phú đô la, mặc dù sinh ra lớn lên tại một vùng quê miền núi nơi mà tỉ lệ tiếp cận Internet và kiến thức còn hạn chế và không được gia đình và bạn bè ủng hộ.

Bài viết mới nhất

Home
Blog
Đặc biệt
About